Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
GRAN KOMISYON
Posted On 9/16/2017 7:42:47 PM  

Ale chache nanm ki pedi.

mennen bay Kris, nan tout nasyon


jodi a, Levanjil la fe yon lot wout

komisyon Kris the bay modifye

laplipa de paste prefere pase pranm, ma pase chache ou

yo fè evanjelizasyon an tounen yon eso, yon sòl

olye ale dye a deye moun pedi, pou nou bay yo levanjil,

anuo fe konferans ak korespandan pito

paske etansyon tout revey kap fet yo se pou leve yon kob eso ke liye

ebyen, prete-m poch fidel ou yo pou 2 semen epi lot mwa a, 

ma prete ou pam yo, map gentan fini resout problem pam nan jiska lot ane.


Bagay tit paste sa a, tounen yon bolèt nan kominote ayisyen

tout chat pent se paste, tout sot, tout rate, tout mettent, rachète,

ti sousou se paste. 99% nan yo, pa gen okenn onksyon pou paste 

Bondye pa konn yonn nan yo. Avek bagay internet sa a ak fo paste Afriken sa yo,

chak vire tounen, gen yon milye magouye ki deveni paste, 

anverite, anverite, si Bondye ta rele ou epi ou antre nan bann 

sansi sa yo, kafe ou ap koule ak ma. 


Nou menm Kretyen ki pa gen tit men ki gen onksyon ak sentespri Bondye nan nou,

li lè pou nou antre nan jèn, kriye devan Letenel pou li di yon mo nan lobey sa yo

nou pa dwe ap kite jan de lide sa yo ap dirije nou paske le kole Bondye ap delyannen sou yo,

nan subi anba menm chok la…jean de Levanjil ak sistem moden magouy sa yo, 

pep sanktifye a, dwe rele chal barik deye yo.


si nan yon legliz pou yon ane ap pase, pagen 10 moun nouvo ladann

kote travay la ke kris bay fe a. chak vire tounen se paste kap mache deye paste

pou yo fe chow-off. SA KAP PAS LA A!


TROP NANM AP PERI POU NOU AP KITE JAN DE SISTEM SA A AP OPERE NAN LEGLIZ KRIS LA

LI LE POU PASTE SISPANN METE CHAY SA A SOU DO FIDEL YO, 

SE DJOB OU, IMAJINE OU, NAN YON SEMEN, YON PASTE TROUVE 50 A 100 PASTE POU MANDE L

KONKOU OFRANN MENM YON POV PA KA KONVETI LE YO REYINI

KRETYEN SE JOU SI PA GEN OKENN SOUSI POU GRAN KOMISYON KRIS LA

SE GRO KOZE. TOUT SE PASTE, TOUT SE EVANJELIS, TOUT SE BISHOP, TOUT SE PROFESO

MEN YON BON MESAJ YO PA KAPAB DELIVRE PASKE YO PA GEN SENTESPRI NAN YO


Bondye pa dakò ak jan de lobey sa yo

m können gen yon dal teyolojen ki pral di men sa teyolog te di

men nou pa care de yo, nou vle konnen kisa Kris la di,

ki djob Kris la te bay, 20 tan ap pase ou pa gen 10 nanm ke ou fe

se bak selman ou fe…ouve je ou pou ou we ke se trop ti sistem ki trantre nan nou kap 

kraze legliz


Li pa fe sans pou yon legliz se defisi lap fe san rete

li pa fe sans pou nou pa kap vini ak yon nanm chak semen

li pa fe sans pou nou ap pedi moun tout tan epi se lot parey nou kap pran yo

si se move plant nou ye, li le pou yon lavaj fet, 

le ou we yon bwa gayak fini krochi, pa gen moun ki kapab drese li, li enposib

li le pou nou soti ale chache nanm pa nou, fome yo, pou nou kapab gen fwi pa nou

vire gade, ou pa we se moun vini selman ou gen, ou pa gen fwi men sa pa di ou anyen


Chak semen m gen paste entel, legliz entel, gade yon saltenbe,

sa te gentan gen la, moun ki ta dwe ap chache nanm pou Bondye, ap etabli popilarite pou tet yo

mache fe moun konnen yo, legliz vi-n tounen yon club, yon organizasyon

kanpay politik, ouvè je ou paske yo pral vel aplike konesans politik yo ak teyolojyen yo, pou konvenk ou

ke sa yap fe a bon…malgre pa janm gen progre ki fet.


NOU NAN DENYE TAN, NANM AP PERI

YO BEZWEN YON MOUN BAY YO LEVANJIL LA

SISPANN JWE POLEMIT AK DJOB KRIS BA NOU AN

SE MACHE FWITE KAY PASTE A GOCH A DWAT ETABLI RELASYON

ESKE SE SA VREMAN VRE KI EVANJELIZASYON MODEN NAN

Bondye pa kontan e nou gen pou nou wè sa byento si nou pa chanje fizi nou zèpol


LIDE SE JOUSI YO, SE PALE METE LA

LE YA RIVE POU NOU SISPANN POKRASTINE

SISPANN LAGE CHAJ SOU LOT MOUN

FE DJOB BONDYE BANNOU POU NOU FE A

PEP LA KI AK OU A SWIV, Y FE JEFO, YA GRANDI, YA KONVEDI, YA INI, 


Bondye beni nou!

 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found