Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blogs Home
 
 
Blogs Home 
 
 
 
Most Recent Posts
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} IF YOU ARE TRULY IN CHRIST,  YOU HAVE NO CONTROL OVER YOUR LIFE  BUT THE HOLY SPIRIT OF GOD! YOU CANNOT BE IN CHRIST YET MASTER OF YOUR OWN DESTINY… IF YOU ARE NOT CONTROL BY THE WORD OF G
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:44:55 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} Ou menm ki nan Jezu, lè ou analize tèt ou, kote ou ye jodi-a ak kote ou te ye yè epi ou reyalize kouman Jezu Kris transfòme lavi-ou, kouman li chanje mani ou ak konpòteman ou,  ki rann jodi-a ou pa mou
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:44:39 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} Malè ak moun ki leve yon nonm piwo ke Bondye tout moun ki bay plis konsiderasyon ak creyati ke Kreyatè, moun sa a se yon moun ki sòt anpil… tout onè, tout reps, tout louwanj, tout glwa,  tout otorite,
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:44:18 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} "Technology & stuffs" are pulling many people away from GOD  and bring them closer to SCIENCE…in a quest
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:43:58 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} If you know that God does not like something, STOP IT! If you can’t on your own, ask God to help you
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:43:40 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 18.0px} Jèn fi ak jèn gason, tande byen sa-m pral di nou la-a… nou menm ki fèt nan venteyinyèm syèk la… depi n
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:43:09 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} Ale chache nanm ki pedi. mennen bay Kris, nan tout nasyon jodi a, Levanjil la fe yon lot wout
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:42:47 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} Kouman ou envesti tan ou? Nan kisa ou envesti tan ou? Pa gen envestisman san risk. Pliske envestism
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:42:28 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} Gen yon delivrans wap chache byen lontan ou priye, ou jene, ou rele, ou vire, ou tounen, wale sou mota
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:42:05 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} JUST BECAUSE SOCIETIES HAVE CHOSEN these days, TO ACCEPT ANY AND EVERYTHING  AS NORMAL REGARDLESS OF HOW ABOMINABLE AND INSOLENT IT MIGHT BE IN THE SIGHT OF GOD, THAT DOES  NOT MAKE their decision RIGHT A
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:41:42 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} You have heard they say  "it is not what you say but how you say it" but I tell you, it is not what you say or  how you say it but rather what you do, how you do it and why you do it… If what you do
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:41:05 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} Ou menm ki konnen wap mache sou yon move pant, oubyen si ou pa konnen sou ki chimen ou ye, mande Bondye pou li gide ou nan vrè chimen-an paske lanfè pa dous…JEZU SOUFRI ANPIL, POU LI  KAPAB EPANYE OU D
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:40:41 PM
 
DEATH  
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} Death is no respecter of anyone regardless of AGE!!! Some say that they are young so they ought to have fun… as a result, they deprive themselves of discipline so that they can enjoy life to the fullest
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:39:55 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} The duet is not easily spotted for the cheater possess a shrewd attribute Though the phone is made smart  The cheater assume intelligence as to be ahead of everybody but that's just folly for hypocr
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:39:39 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}span.s1 {color: #000000} The bible tells me according Genesis chapter 5 that God created them MALE & FEMALE… another word,
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:39:06 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} NO MATTER HOW HIGH THE MOUNTAINS LIFT UP THEIR HEADS IN FRONT OF YOU, DO NOT WORRY THE SUN IS ABOUT TO
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:38:26 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} Bondye papa m ki nan syèl la Jeova Nisi, Banyè mwen… Jeova Sabawòt Defansè mwen… ou menm ki se Chèf
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:37:37 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} Heavenly Father Yahweh,  I praise Your holy Name, and call out to You in love and supplication to lo
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:37:08 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} Woe to U my friends! Do not be intimidated by fools, ignorant & proud atheists who labeled U weak-minded & empty heads because U have the intelligence to acknowledge that Jesus Christ is the way, the truth & the l
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:36:36 PM
 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; min-height: 14.0px} Is it the DEVIL that causes you to pay no attention to GOD. If, so, I'm here to tell you accord to the word
0 Comments
Posted 9/16/2017 7:36:21 PM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Previous Next